ผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบันนี้มีน้อยคนมากเลยที่จะเข้าใจในเรื่องเครื่องยนต์เป็นอย่างดี ส่วนมากเมื่อรถมีปัญหาก็มักไว้วางใจฝากไห้อู่หรือศูนย์บริการดูแลซ่อมแซมกันทั้งนั้น “หากไม่ร่วมศูนย์บริการของรถแต่ละยี่ห้อ ซึ่งมีค่าซ่อมแซมค่อนข้างสูง และอะไหล่แท้ที่มีราคาสูงจากการประเมินราคาของอู่ทั่วไป