เสริมบารมี ศิริมงคล ร่วมงาน ประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย

ประเพณีสรงน้ำ จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ วันวิสาขบูชา ชาวเหนือเรียกกันว่า วันแปดเป็ง โดยเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนใกล้ ไกล จะหลั่งไหลร่วมงานประเพณีสรงน้ำที่พระธาตุหริภุญชัย สักการบูชาพระบรมธาตุฯ

งาน ประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย มักจะเริ่มในวันขึ้น 9  ค่ำ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาร่วมงาน สรงน้ำพระธาตุ มีการเตรียมข้าวของ เรียกว่า “ตาครัว” ถือเป็นการรวมญาติพี่น้องให้ได้มาพบปะเยี่ยมเยียน โดยในวันขึ้น 13 ค่ำ จะมีพิธีฝังเสาสำหรับผูกเชือกดึงหม้อน้ำสรง ชาวบ้านจะเรียกกันว่า เสาก๊างน้ำ ในวันนี้ฝนมักจะตก ชาวบ้านเชื่อว่า หลังจากฝังเสาก๊างน้ำ เทวดาจะต้องสรงน้ำพระธาตุก่อนใคร เมื่อเสร็จงานแล้ว เสาก๊างน้ำจะถูกถอดเก็บรักษาไว้

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย

ตอนบ่ายของวันที่ 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ประชาชนจากทั่วสารทิศร่วมขบวนแห่นำน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องสักการบูชาไปที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร และทำพิธีถวายสักการะโดยคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จะทำพิธีสรงน้ำพระธาตุด้วยสรงน้ำพระราชทานก่อน จากนั้นประชาชนจึงเข้าสรงน้ำ ซึ่งเมื่อน้ำสรงเต็มหม้อ ประชาชนจะช่วยกันดึงเชือกให้หม้อน้ำสรงเลื่อนขึ้นไปยังองค์พระธาตุ  บนองค์พระธาตุ จะมีชายแต่งตัวชุดขาวคล้ายพราหมณ์คอยรับน้ำสรงเพื่อนำไปสรงรอบๆ องค์พระธาตุ เรื่อยๆจนคล้อยค่ำ

สาเหตุที่ทำให้ชาวเมืองลำพูนให้ความเคารพนับถือพระบรมธาตุหริภุญชัย เพราะพระบรมธาตุหริภุญชัยนั้น เป็นเจดีย์องค์เก่าแก่ของล้านนา ตามประวัติเล่าว่า พระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนครลำพูนได้สร้างขึ้นในปี 1440  โดยชื่อของวัดพระธาตุหริภุญชัย มาจากชื่อของเมืองหริภุญชัย ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบาต ได้แวะรับฉันท์ลูกสมอที่ชาวลัวะนำมาถวาย และทรงพยากรณ์เอาไว้ว่า สถานที่ ณ แห่งนี้จะมีผู้มาสร้างเมืองและตั้งชื่อว่า “หริภุญชัยนคร” ที่แปลว่า เมืองที่พระพุทธเจ้าเคยเสวยลูกสมอ

ซึ่งในประเพณีนี้มีความสำคัญทางศาสนา แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวลำพูน เป็นประเพณีที่ดีงามที่ควรสืบทอดต่อไป หากใครที่อยากจะสัมผัสประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ เราแนะนำให้มาที่นี้เลย รับรองเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขอความกรุณาทุกท่านช่วยรักษากฏ อะไรที่เป็นข้อห้ามก็ต้องปฏิบัติตามอย่าไปละเมิด เพราะนั้นเท่ากับคุณกำลังไม่ให้เกียรติสถานที่  ยังไงก็ช่วยๆกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีที่ดีงามไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นความดีงามเหล่านี้ด้วย