เมื่อบทความที่แล้ว เราได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในมาเก๊ากันไปบ้างแล้ว ในบทความนี้เราก็มาต่อกัน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก่ผู้อ่านทุกคน ไปกันเลยพิพิธภัณฑ์บ้านไทปา (Taipa Houses Museum )เป็นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงว่าเป็นถนนสายโรแมนติกของทุกคู่รัก