รถยนต์ หนึ่งคันกว่าจะได้มาเป็นเจ้าของสำหรับหลายคนแล้วมันยากลำบากมากเลยทีเดียว แต่ถึงแม้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับบางคนก็ตาม “รถยนต์” หนึ่งคันมันย่อมเป็นมากกว่ายานพาหนะ แต่รถยนต์หนึ่งคันย่อมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของคุณ ส่วนหนึ่งของครอบครัวของคุณ และส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนต่างเฝ้าเอาใจใส่ ดูแลรถยนต์ ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด โดยเฉพาะกับคุณผู้ชายที่รักรถยนต์เป็นทุนอยู่แล้วก็ยิ่งเห็นได้ชัดมาก